GDPR

Hur hanterar vi dina uppgifter?

 

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR som lag i Sverige. Brynäs SupporterKlubb Väst vill därför berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De rättsliga grunder vi använder för att behandla dina personuppgifter är i regel genom samtycke eller efter en intresseavvägning.

 

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig som medlem när du betalar in medlemsavgiften till föreningen. Vi sparar namn, mejladress och mobilnummer. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter sparas så länge du är medlem, men rensas bort senast 3 år efter att du gått ur som medlem och snabbare om du begär det.

Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig till en resa eller ett annat arrangemang som föreningen anordnar. Förutom namn och mobilnummer behöver vi ibland ta in uppgifter om kostönskemål (specialkost), allergier för att administrationen av våra resor och arrangemang ska fungera. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är även här samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.

Vi tar ibland mingelbilder och andra foton i samband med våra resor. En del foton kan publiceras på webbplatsen och våra sociala kanaler för att informera om resorna. Vi informerar alltid vid arrangemanget om att vi fotograferar och hur du ska göra om du inte vill vara med på bild.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mejladressen winblad@bskv.se

 

Du har också rätt att:

Begära rättelse av felaktiga uppgifter

Begära radering av vissa uppgifter

Begära att vi begränsar behandlingen

Få personuppgifter överförda

 

Hur gör du för att klaga?

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.