ResorResor / Lösa biljetter / Souvenirer betalas till BSKV´s postgiro: 927 74 19 - 9 ,

märk talong med namn på resenär och vilken resa/match/vad du köpt det gäller