Kontakt

Styrelsen

 

Pernilla Olsen - Ordförande, souvenirer

Mail: pillan@bskv.se

 

Camilla Olsen - Sekreterare

Mail: camilla@bskv.se

 

Magnus Winblad - Kassör, medlemsansvarig

Mail: winblad@bskv.se

 

Hampus Binnberg - Webbansvarig, souvenirer, ledarmot

Mail: hampus@bskv.se

 

Michael Andersson - Ledarmot

Mail: michael@bskv.se

 

Anna Andersson - Ledarmot

Mail: anna@bskv.se

 

Martin Åsefeldt - Webbansvarig, ledarmot 

Mail: martin@bskv.se

 

Jens Christensen - Ersättare

Mail: jens@bskv.se

 

Mia Christensen - Ersättare

Mail: mia@bskv.se