Styrelsen


Pernilla Olsen - Ordförande

Mail: pillan@bskv.se


Camilla Olsen - Sekreterare

Mail: camilla@bskv.se


Magnus Winblad - Kassör, medlemsansvarig

Mail: winblad@bskv.se


Hampus Binnberg - Webbansvarig, souvenirer, ledarmot

Mail: hampus@bskv.se


Michael Andersson - Ledarmot

Mail: michael@bskv.se


Anna Andersson - Ledarmot

Mail: anna@bskv.se


Martin Åsefeldt - Ledarmot

Mail: martin@bskv.se


Jens Christensen - Ersättare

Mail: jens@bskv.se


Mia Christensen - Ersättare

Mail: mia@bskv.se
Var: Gävle

När: 27/10