Kontakt

Styrelsen

 

Pernilla Olsen - Ordförande, souvenirer

Mail: pillan@bskv.se

 

Camilla Olsen - Sekreterare

Mail: camilla@bskv.se

 

Magnus Winblad - Kassör, medlemsansvarig

Mail: winblad@bskv.se

 

Hampus Binnberg - Webbansvarig, souvenirer, ledamot

Mail: hampus@bskv.se

 

Carro Christensen - Ledamot

Mail: carro@bskv.se

 

Micke Lagergren - Ledamot

Mail: micke@bskv.se

 

Martin Åsefeldt - Webbansvarig, ledamot 

Mail: martin@bskv.se

 

Jens Christensen - Ersättare

Mail: jens@bskv.se

 

Mia Christensen - Ersättare

Mail: mia@bskv.se